% Fødselsdagsfesten er i gang - Find store besparelse på hele shoppen %

Bevar roen og lev længere

Bevar roen og lev længere

Folk, der er fysisk aktive, rolige og velovervejede samt gode til at holde styr på deres dagligdag, lever længere end de mennesker, som har en mindre positiv personlighed plaget af nervøsitet, vrede eller angst.

Det konkluderer forskere på baggrund af en 50 år lang observation af amerikanske mænd og kvinder. Hvis man stræber efter følelsæsmæssig stabilitet samt en samvittighedsfuld og aktiv livsstil, kan det være med til at mindske risikoen for sygdom, øge tilfredsheden med livet samt, vigtigst af alt, øge livslængden betragteligt.

Bag undersøgelsen står forskere fra National Institute on Agingi USA, som har vurderet personlighedstræk hos i alt 2.459 alment raske mennesker, der i 1958 meldte sig til den omfattende Baltimore Longitudinal Study of Aging.

Disse data, som blev indsamlet hos deltagerne (der på tidspunktet var mellem 17 og 98 år gamle), dannede grundlag for en sammenligning af specifikke personlighedstræk og livslængden hos de 943 forsøgsdeltagere, der døde i løbet af den 50 år lange undersøgelsesperiode.

De mænd og kvinder, som lå over gennemsnittet med hensyn til blandt andet generel aktivitet og følelsesmæssig stabilitet, levede typisk 2-3 år længere end dem, der lå under gennemsnittet målt på samme parametre.

Kilde: Psychosomatic Medicine