BMI beregner - udregn din BMI og forstå resultatet

BMI-beregner

 

BMI under 18,5 = undervægtig

BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægt

BMI mellem 25-29,9 = overvægtig

BMI mellem 30-39,9 = fedme

BMI over 40 = svær fedme

Komplet guide om forståelsen og brugen af BMI beregner

BMI er en forkortelse for Body Mass Index og er en udregningsmetode, som kan fortælle dig om forholdet mellem din vægt og din højde. Det er et tal, som der anvendes i sundhedsmæssige sammenhænge både offentligt og privat.

Det er vigtigt, at du har kendskab til, hvordan du skal bruge resultatet af udregningen for, at du får den rette viden om din sundhedstilstand.

Overordnet set har et BMI tal til hensigt at indikere, hvorvidt en person er undervægtig, normalvægtig eller overvægtig. Det er i denne forbindelse vigtigt, at du udregner din BMI i forhold til din alder. Der findes forskellige vægtkurver, som er inddelt i forhold til alder.

Herunder får du den komplette guide til at udregne og forstå din BMI.  

Kend din BMI

 

BMI beregner hos børn og de 4 vigtige grafer

BMI er en udregningsmetode, som mange folkeskolebørn stifter bekendtskab med hos sundhedsplejersken. BMI bruges som redskab til at identificere de børn, som ligger udenfor området for normalvægten.

I denne forbindelse har BMI udregningen til formål at hjælpe familierne med at skabe de bedste og mest sunde rammer omkring hvert barn.

Det kan være centralt at vide, at BMI som udregningsmetode blev udviklet med henblik på den vokse aldersgruppe. Det er ikke en metode, som er udviklet i forhold til børn.

Udregningsmetoden blev udviklet med henblik på at sammenligne sundhedstilstanden i forskellige befolkningsgrupper. Den blev udviklet i år 1832 som et redskab i forbindelse med at undersøge, hvad fremgangen i et lands økonomi betød i forhold til befolkningens vægt. Der var på dette tidspunkt i verdenshistorien stigende antal af overvægtige i de rige lande.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et BMI tal fortæller som en global standard for idealvægt. Der tages ikke højde for forskellige kropsbygninger eller individuelle forskelle på muskelmasse.

Udregning af BMI hos et barn (2-17 år) fungerer på samme måde som hos den vokse aldersgruppe. Der skal bruges et barns vægt og højde.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har lavet 4 grafer specifikt til at udregne børns BMI, eftersom indekset ikke er skabt til dem. De 4 grafer skal anvendes, når du have indblik i, hvor dit barn befinder sig i forhold til de internationale standarder for idealvægt hos børn. Graferne tager højde for køn samt konkret aldersgruppe.

Et barns fysiske udvikling kan hurtigt tage til, og derfor kan der opleves store udsving i et barns BMI. Det kan gå fra normalvægtig til undervægtig, hvis barnet pludselig stiger i vejret på kort tid.

Du skal være ekstra varsom, når du udregner BMI på børn. En BMI beregner kan overordnet fortælle dig, om dit barn er enten under-, over- eller normalvægtig i forhold til internationale standarder for vægt.

 

Hvordan beregner man BMI?

En BMI beregner kan bruges til at blive opmærksom på, at der skal laves særlige tiltag i forhold til at bekæmpe overvægt. Og beregneren kan bruges til at klarlægge, som du er undervægtig i forhold til gennemsnittet. Undervægt kan være et tegn på, at kroppen er ude af balance.

En BMI beregner har i dag til formål at blive bevidst om ens sundhedstilstand baseret på vægt i forhold til højde.

Det kan være et brugbart redskab for mange mennesker at anvende en BMI beregner for at få et konkret indtryk af ens generelle sundhedstilstand i forhold til idealvægt.

Der anvendes en specifik formel til at udregne ens BMI tal. Det er en formel, som har eksisteret i mere end 150 år, og som oprindeligt blev udviklet i Belgien.

Du skal bruge 2 tal i udregningen – hhv. din vægt angivet i kilo samt din højde angivet i meter2:

  • Vægt(kg)/højde(m)2 = BMI

Resultatet heraf kan du ikke bruge isoleret set. Du skal sætte tallet op imod din alder. Der findes forskellige og overordnede vægtklasser, som skelner undervægtige fra normal- og overvægtige. Disse vægtklasser indeholder intervaller, som du skal placere dig i med tallet fra din BMI udregning.

Det er afgørende for din anvendelse af BMI udregningen, at du tager højde for aldersgruppe. Der er forskel på, hvad et barn ideelt set skal veje sammenholdt med et voksent menneske. BMI beregneren tager ikke højde for individuelle forskelle i kropsbygning og muskelmasse.

Du kan selv udregne din BMI, når du har kendskab til kropsvægt og højde. Det er en god idé at veje dig om morgenen og veje dig hver dag igennem en uge. På dén måde får du det mest retvisende resultat omkring din kropsvægt.

Når du kender dit BMI tal, kan du bruge det som en indikator for overvægt og opmærksomhed på fedmerelaterede problemer.

Sådan kan du bruge en BMI beregner med alder

Mange BMI beregnere bruger alene højde og vægt for at udregne din BMI. Når du anvender en beregner med et supplerende parameter i form af alder, kan du få en mere præcis måling af din sundhedstilstand. Det kan være en fordel at anvende de BMI beregnere, som har alderen med i udregningen. I takt med at vi bliver ældre, vil vores vægt også ændre sig.

Når du er i gang med et vægttab, kan du vælge at følge din udvikling ved brug af en BMI beregner. Her kan du måned for måned måle, hvordan du går ned i vægt. Det kan være en motiverende effekt for dig selv at føre statistik, så du kan se dine fremskridt.

Du kan bruge en BMI beregner til forskellige formål:

  • Indikator for om du befinder dig i gruppen for overvægt
  • Som motiverende redskab til at igangsætte en sundere livsstil
  • Redskab til at følge din udvikling i forbindelse med vægttab

Alle voksne kan benytte sig en BMI beregner for at få et indtryk af ens sundhedsmæssige tilstand i forhold til fedme og undervægt. Det har stor betydning for din sundhedstilstand, at du forholder dig til din vægt. Både undervægt og overvægt kan være skadeligt for kroppen.

Selvom du er bevidst om, at du befinder dig i kategorien for overvægt, kan det være motiverende for dig at benytte et redskab, som visuelt fortæller, at du er overvægtig. I denne forbindelse kan du bruge BMI beregneren til at kickstarte en sundere livsstil.

Når du selv kan udregne din BMI, kan du med fordel benytte dig af udregningsmetoden, når du er i gang med en livsstilændring med fokus på vægttab. Det er nemt at følge din positive udvikling med tab af kilo, når du måned for måned kan se, at din BMI går ned.

Værd at vide om BMI beregner hos ældre

Det er vigtigt at holde øje med din sundhedstilstand igennem hele livet. Dog vil der være ekstra god grund til at forholde dig til din vægt, når du bliver ældre. I takt med at vi bliver ældre, vil vores kroppe ændre sig og blive mere svækket. En vægt er en god indikator på et menneskes sundhedstilstand. Det er dog ikke kun vægten, du skal forholde dig til for at vurdere, hvorvidt du er sund eller ej. I udregningen af din BMI skal du også tage højde for din fedtmasse samt din højde.

Ændringer i vægten hos et menneske kan være udtryk for, at der er noget galt.

Ældre mennesker kan både døje med overvægt og undervægt. Mange ældre mennesker oplever perioder med nedsat appetit, som betyder, at de mister fedt- og muskelmasse og går ned i vægt. Undervægt kan være et kritisk forhold hos et ældre menneske, der vil være mere udsat for at blive ramt af infektioner. Kroppen kan få sværere ved at reparere sig selv, og det kan blive sværere for dig at komme dig ovenpå en almindelig influenza.

Det anbefales, at du som ældre anvender en BMI beregner på regelmæssig basis for hele tiden at være opmærksom på din vægt og pludselige ændringer i den.

Når du løbende holder øje med din vægt, er du bedst muligt i stand til at gøre noget ved enten undervægt eller overvægt. Hvis du er undervægtig, er det vigtigt at kigge på din mad og næringsindholdet i den. Det kan være, du skal spise flere, små mellemmåltider. Som overvægtig kan det være, du skal i gang med at dyrke mere motion. Der findes masser af funktionelle motionsredskaber til hjemmetræningen, som kan dyrkes på individuelt niveau.

Du kan med en BMI beregner være med til at forbygge helbredsproblemer på længere sigt.

 Ældre mennesker

Fordelene ved BMI beregner ift. kvinder og mænd

Når du som kvinde vil have et reelt indtryk af din sundhedstilstand, er det ikke nok kun at fokusere på tallet på badevægten. Kvinder varierer meget i højde, og en vægt på 60kg fortæller intet om din sundhed, da der er forskel på, om du er 180cm eller 160cm.

Den helt store fordel ved BMI beregneren er, at den medtager din højde i udregningen. Dermed får du et tal, som er beregnet ud fra dine individuelle forhold for både vægt og højde. Dette giver dig et mere brugbart billede af din sundhedstilstand.

En BMI beregner har stor individuel betydning. Det kan være et redskab, som du gør brug af i forbindelse med at holde øje med din vægtkurve, hvis du har mål om enten at gå op eller ned i vægt. Udover det individuelle plan, har BMI beregneren stor betydning på det samfundsmæssige plan.

BMI har i flere årtier været anvendt som et nationalt og internationalt redskab til at fastlægge normgrænser for vægt hos den voksne del af befolkningen.

Den anden store fordel ved BMI beregneren er, det bruges i sundhedssystemet som et redskab til forskning. Du kan derfor gå ud fra, at de gældende BMI værdier er fastlagt på baggrund af grundige, videnskabelige undersøgelser i forhold til at angive om den optimale sundhedstilstand i forhold alder og vægt.

Det betyder, at en læge vil være i stand til at være opmærksom på sundhedstilstanden hos visse patienter, som befinder sig udenfor normal kategorien for idealvægt.

Det kan være nyttigt og betydningsfuldt for dig at vide, at når du måler dig selv i et BMI skema, er BMI værdierne lagt ud fra de bedst mulige retningslinjer for idealvægt.

Alle og enhver over 19 år kan bruge en BMI beregner. Den er udviklet til at blive anvendt på individuelt, gruppebaseret og samfundsrelateret plan.

BMI beregner af kvinder og sund vægt

Kvinder og kropsvægt har altid været og er fortsat et fokusområde, som bliver påvirket af sociale medier, modemagasiner og offentlige holdninger. Mange kvinder er utilfredse med deres vægt, som de selv vurderer som værende for høj. Ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv kan en BMI beregner være et positivt tiltag for en kvinde at anvende.

Kvinder skal have fedt på kroppen for at være sunde. Fedt er sundt og er med til at opretholde vigtige hormonbalancer hos en kvinde. Kvinder skal have en fedtmasse på mellem 18-25%, hvorimod mænd optimalt skal have en kropsvægt med mellem 10-18% fedt. Der er biologisk forskel på, hvor meget fedt en kvinde og en mand skal have.

Selvom det ud fra et skønhedsmæssigt perspektiv er eftertragtet at have en slank talje og smalle lår, er det ikke nødvendigvis ens betydende med, at denne kropsform er sund.

Såvel mand og kvinde skal have en BMI på mellem 18,5-24,9 for at betragtes som normalvægtig. Hos kvinder betyder det, at de skal have fedt på kroppen for at kunne klassificeres som sunde.

En sund vægt er et tegn på, at du har et passende energiniveau i forhold til dit køn og kropsbygning. Og ikke mindst er en BMI indenfor normalområdet et tegn på, at din krop fysisk er i stand til modkæmpe sygdomme (herunder hjertekarsygdomme og diabetes).

Hverken svær undervægt eller overvægt er sundt for kroppen.

En undervægtig person vil være mere udsat overfor sygdomme, da immunforsvaret er svækket. Og en overvægtig person vil være i stor risiko for at udvikle hjertekar relaterede problemer, slidgigt og slagtilfælde blandt andre. 

Idealvægten er ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt en vægt, hvor der hos kvinderne er plads til den højere fedtprocent.

Så længe en kvinde har en talje omkreds på 80cm og derunder, har hun ikke forøget risiko for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme.

BMI beregner ift. mænd og muskelmasse

Mænd og kvinder kan have stor variation i muskelmasse. Hvis du styrketræner på et seriøst niveau, vil du have en højere vægt sammenholdt med en jævnalderen person af samme køn og højde, som ikke styrketræner.

Af denne grund kan der være forskel på BMI resultatet i forhold til 2 mænd, som har samme højde. I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at muskelmasse vejer cirka 20 % mere end samme mængde i fedt. En muskuløs mand vil derfor opleve, at han kan blive vurderet som overvægtig, selvom han har en lav fedtprocent. Dette skyldes vægten af muskelmasse. Muskler er ikke skadelige for kroppen, ligesom fedt er.

En mand og en kvinde skal bruge en BMI beregner individuelt. På papiret kan 2 mænd have samme BMI, hvoraf den ene er muskuløs og med en lav fedtprocent, og hvor den anden har en lille muskelmasse men med en høj fedtprocent. Afhængig af hvor fedtet er placeret, kan manden med den høje fedtprocent være i risiko for at udvikle livsstilrelaterede sygdomme, selvom han befinder sig i normalområdet for BMI grænserne.

Siden opfindelsen af BMI beregneren er fokuspunktet omkring placeringen af fedt kommet til som supplerende redskab til at vurdere et menneskes sundhedstilstand. Dette forfiner brugen af BMI beregneren som metode til at vurdere, om en person har en sund eller usund vægt.

De eksisterende og gældende BMI-grænser er fastlagt af WHO samt Sundhedsstyrelsen. Grænserne er fastlagt i forhold til, hvad der regnes for at være den ideelle vægt for et voksent menneske.

BMI beregneren tager udgangspunkt i, at det er kroppens fedtmasse, som varierer – og ikke muskelmassen. Som muskuløs skal du være opmærksom med at bruge en BMI beregner, da den kan kategorisere dig som overvægtig, selvom du har en normal og sund fedtprocent i forhold til dit køn.

BMI beregner hos kvinde og måling af vægt  

For at du får det mest retvisende og brugbare resultat af din BMI beregner, kræver det, at du anvender de mest præcise tal som muligt. Dette betyder, at du skal måle dig selv i højden uden sko på. Dette er det mest enkle tal i udregningen. Hvad angår måling af vægt, er det et mere usikkert tal. Der er forskel på, hvornår på dagen du vejer dig, og der vil ikke mindst være forskel på, hvornår på måneden du vejer dig. En kvinde gennemgår mange faser i sin menstruations cyklus. Faser, som spiller ind på hendes kropsvægt.

Din cyklus kan blandt andet påvirke dit svedtab, væskeophobning og tendens til forstoppelse. Disse elementer påvirker din vægt.

Kvinder vil generelt have en mere svingende vægt end mænd. Deres månedlige cyklus har stor indflydelse på kroppen og tilstanden hos den.

Det anbefales, at du som kvinde måler din BMI over flere uger for, at du kan opnå det mest retvisende resultat. Du kan med fordel bruge gennemsnittet af dine forskellige målinger, da det vil være naturligt, at dine enkeltstående målinger kan svinge.

Det er vigtigt at tage forbehold for forskellige tilstande i kroppen, som spiller ind på din kropsvægt. Selvom din vægt svinger fra uge til uge, er det ikke ens betydende med, at din sundhedstilstand også svinger. Du kan sagtens have en sund krop, selvom dine vægtmålinger er svingende.

Normalområdet for en sund BMI spænder fra 18,5-24,9. Der er i dette interval stor plads til, at din vægt kan svinge, uden at du bliver kategoriseret som enten under- eller overvægtig.

Selvom du befinder dig i normalområdet, kan dit fedt alligevel være placeret på en usund måde på maven. Derfor skal du altid vurdere din BMI måling i relation til din figur og kropsbygning.

Omvendt brug af BMI beregneren med alder

Når du ved, hvordan du kan bruge BMI beregneren til at finde en indikator for din vægt, kan du også bruge udregningsmetoden omvendt. I denne forbindelse kan du buge indekset til at finde ud af, hvad din idealvægt vil være i forhold til din højde.

Der findes skemaer, som du kan anvende til at finde ud af, hvad din optimale vægt vil være afhængig af din højde.

Dette kan være anvendeligt, når du vil sætte i gang med en sundere livsstil, og når du ønsker at gå ned i vægt og tabe fedt.

Her kan du ud fra din højde få en indikator på, hvad den ideelle cirka vægt for dig vil være. Denne idealvægt kan du bruge til at finde ud af, hvor mange kilo det vil være sundt for dig at tabe.

Når dit formål er at gå ned i vægt, har det stor og motiverende betydning, at du har konkrete mål at gå efter. Dette vil gøre din proces imod dit mål nemmere og mere fokuseret.

Hvis du omvendt er undervægtig, kan du bruge BMI udregneren til at finde ud af, hvor mange kilo det vil være sundt for dig at tage på.

Er der forskel på kvinder og mænd i en BMI beregner?

Mænd og kvinder skal udregne deres BMI på samme måde. Begge køn skal angive hhv. vægt og højde i udregningsmetoden, hvorefter deres individuelle resultater vil fremkomme. Umiddelbart kan det virke paradoksalt, at kvinder og mænd skal bruge samme formel og metode, da der er stor fysisk forskel imellem dem.

Ligheden af udregningsmetode bunder i, at hvor manden biologisk vil have en kraftigere knoglebygning, vil kvinder fra naturens side have en højere fedtprocent men en mere spinkel kropsbygning. I et BMI-perspektiv har de to køn individuelle forhold, som gør, at de begge kan anvende samme formel.

BMI beregner ift. børn og deres sundhedstilstand

Børn er forskellige, og deres vægt kan variere meget i løbet af opvæksten. Når du har udregnet dit barns BMI, vil det for de fleste voksne være ud fra en intention om at gøre det bedste for dit barn i forhold til at skabe sundhed og trivsel.

En BMI beregner kan du bruge som indikator på, om dit barn er overvægtig eller ej. I Danmark er der en stigende tendens til, at børn under 15 år bliver mere og mere overvægtige. Denne udvikling er blandt andet et resultat af vores livsstile og levemåder. Vi indtager større omfang af mættet fedt, og vi bevæger os mindre.

Børn har brug for de voksnes hjælp i forhold til at nedbringe deres overvægt og få gode og sunde levevaner, som de kan tage med sig i ungdomsårene og ind i voksenlivet.

Det er vigtigt at være opmærksom på dit barns vægt. Du kan bruge BMI beregneren til løbende at holde øje med dit barns vægtkurve. Det har stor betydning for dit barn, at du som voksen gør det bedste for at forebygge de følelsesmæssige og sociale problemer, som overvægt kan føre med sig.

Et overvægtigt barn er ikke kun udfordret på sin fysik, som vil komme til udtryk i samspil og leg med jævnaldrende. Overvægt har en følelsesmæssig bagside, som hos mange børn kommer til udtryk i form af lavt selvværd.

Et barns BMI kan bruges som et redskab til at afdække, hvorvidt dit barn vurderes som overvægtig eller undervægtig i forhold til sit køn. Det er vigtigt at tage forbehold for børns forskelligheder i forhold til kropsbygning og udviklingskurve.

Når der bliver iværksat tiltag i forhold til at nedbringe overvægt hos dit barn, kan du sammen med barnet lave en BMI udviklingsgraf for at visualisere en positiv udvikling.

Sådan forstår du BMI beregneren ift. voksne

Oprindeligt fandtes der kun 3 grupper af BMI værdierne – hhv. undervægtig, normalvægtig og overvægtig. I takt med at vores livsstile har ændret sig siden opfindelsen af BMI beregneren i 1832, har der været behov for udvikle flere vægtgrupper.

Der findes i dag 6 forskellige grupper, som inddeler de forskellige vægtklasser:

  • > 18,5 = undervægtig
  • 18,5-24,9 = normalvægtig
  • 25-29,9 = grænsende til overvægt
  • 30-34,9 = overvægtig
  • 35-39,9 = meget overvægtig
  • < 40 = svært overvægtig

Når du skal forstå dit BMI tal ved at placere det i de forskellige vægtklasser, skal du være opmærksom på, at udregningen hverken tager højde for køn eller kropsbygning. En muskuløs mand som styrketræner på ambitiøst niveau, vil få et højere BMI end gennemsnittet for sin højde og vægtkurve. Dette skyldes det større omfang af muskelmasse, som der ikke tages højde for i udregningen.

Med andre ord er du ikke nødvendigvis overvægtig, blot fordi du har en BMI i vægtklasserne over 25.

En BMI beregner er kort og godt en indikator for en persons vægtklasse.

Når du anvender din BMI udregning, skal du foruden køn og muskelmasse også være opmærksom på hvor på kroppen, din fedtmasse er placeret. Der er forskel på, hvor du har mest fedt på kroppen, og hvor sundt eller skadeligt det er. Det vil være sundere at have en høj fedtmasse placeret på lårene fremfor på maven.

Når det er første gang, du anvender en BMI beregner, anbefales det, at du tager et helhedssyn på din krop, kropsbygning og placering af fedt. Du skal bruge din BMI beregning som en del af en større sundhedsvurdering af din krop og livsstil. Når du har en samlet vurdering, kan du beslutte dig for, om du vil foretage dig noget i forhold til at nedbringe vægt, hvis du kategoriseres som overvægtig med en usund placering af fedtmasse.

Værd at vide om BMI beregner til unge

Ligesom det gælder i forhold til at bedømme et voksent menneskes sundhedstilstand i forhold vægt, skal der også anlægges et helhedsblik, når du bruger en BMI beregner i forhold til et ungt menneske.

Et BMI tal kan ikke stå alene, når du vil have en indikator på, om et ungt menneske kan vurderes som undervægtig eller overvægtig. Et ungt menneske vil være i fysisk udvikling, og der kan være store kønsmæssige forskellige imellem hhv. piger og drenge, når det kommer til fedtprocent.

Piger vil fra naturens side opnå en højere fedtprocent i løbet af puberteten, mens drengene biologisk set vil udvikle en større muskelmasse. Der vil være stor forskel på unge mennesker, som er jævnaldrende. Mens nogle udvikler sig tidligt i ungdommen, vil den fysiske udvikling sætte senere ind hos andre. Dette betyder, at nogle unge kan blive klassificeret som undervægtige i forhold til deres alder, alene fordi puberteten ikke er starten fuldt ud.

Når du bruger en BMI beregner i forhold til et ungt menneske, skal du samtidig forholde dig til, hvor fedtet er placeret på kroppen. Hvis det unge menneske har en BMI, som indikerer overvægt, er det ikke nødvendigvis ens betydende med, at det unge menneske har en usund vægt. Hvis fedtet er jævnt fordelt over hele kroppen, vil dette være en harmonisk krop. Denne kropsbygning kan være arvelig, eller den højere fedtprocent kan være noget, som det unge menneske vokser sig ud af.

Det er først, hvis fedtet er placeret på maven og tæt på de indre organer, at der er grund til at være opmærksom på overvægten hos det unge menneske.

Det behøver ikke betyde store livsstilsændringer for at nedbringe overvægt. Resultatet af en BMI beregner som viser overvægt kan for mange menneske være anledningen til at indføre sundere vaner i hverdagen.

Alt indenfor træningsudstyr og træningsmaskiner

Hos Apuls har vi specialiseret os i alt indenfor træningsudstyr og træningsmaskiner, så vi kan tilbyde vores kunder de bedste løsninger til en sundere livsstil. Udforsk vores spændende udvalg her på siden allerede i dag!