Har du en sund vægt - BMI?

BMI er forholdet mellem din vægt og din højde. BMI er en forkortelse for Body Mass Index, direkte oversat til dansk; Krops masse indeks. BMI kan give en hurtig antydning af, om du vejer for lidt eller for meget.

For at regne sit BMI ud, divideres din vægt i kilo, med din højde x højde, målt i meter.

For eksempel: 65 kg delt med (1,70 m x 1,70 m) giver et BMI på 22,49.

På internettet findes der utallige BMI-beregner, som kan klare regnestykket for dig.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på at BMI kun er en rettesnor og kan ikke bruges alene.

BMI kan ikke beregne hvordan kropssammensætningen er fx forskel mellem muskler og fedt.

Ligeledes kender BMI ikke forskel på mænd og kvinder. Kvinder har grundlæggende en højere fedtprocent end mænd, og mænd har større muskelmasse. Dermed kan tallet ligefrem være misvisende. For eksempel vil en bodybuilder være svært overvægtig, ifølge BMI, dog uden at være det. Det er derfor nødvendigt at se på andre parametre.

Der er mange måder at holde øje med sin kropsmasse og få et fingerpeg fx med et spejl, målebånd eller badevægt. Ønsker man et uddybende svar, kan man supplere med professionelle fagpersoner, som blandt andet kan lave en fedtprocentmåling og en ekstern vurdering. Herved får du vished om din vægt er normal eller et sundhedsmæssigt problem.

Sundhedsstyrelsen følger WHO’s definitioner:

  • Man er undervægtig, hvis BMI er på 18,5 eller derunder. Her er risikoen for følgesygdomme let forhøjet.
  • Man er normalvægtig ved et BMI mellem 18,5 og 25. Her er risikoen for følgesygdomme ikke forhøjet.
  • Man er overvægtig ved et BMI mellem 25 og 30. Her er risikoen for følgesygdomme let forhøjet
  • Man er svært overvægtig ved et BMI over 30. Her er risikoen for følgesygdomme meget forhøjet.