Løb gør dig klogere

Ny forskning viser, at løb kan give dig nye hjerneceller og øget intelligens
Den gamle skrøne om, at muskelmasse og intelligens ikke hænger sammen, er uden tvivl en sandhed med modifikationer. Der forskes stadig i sammenhængen mellem produktion af hjerneceller og motion fx i forhold til forebyggelse af demens og hjertekarsygdomme. Og nu er der kommer mere kød på argumenterne for, hvorfor eksempelvis løb er så godt. 

Ny forskning viser nemlig, at aerob aktivitet som løb giver en stejl stigning i blodets bevægelse i hjernen, som kan være med til at danne nye hjerneceller (neurogenese). Og noget tyder på, at der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og evnen til at huske. Løb og andre former for aerob træning har ved tests af både rotter og mænd vist sig at bidrage til nye hjerneceller i de dele af hjernen, der er relateret til hukommelsen og tankevirksomhed. Altså endnu et stærkt argument for at hoppe i løbeskoene. Da træning med vægte ikke giver den samme stigning i blodets bevægelse, er det kun få forskere, der har troet, at styrketræning kunne have samme effekt. Men, nye undersøgelser viser noget andet.

Bliv klog med løb
Det er ikke nemt at sammenligne mennekser med dyr, men ikke desto mindre, så har forskere fra Universidad Federal De São Paulo i Brasilien lavet eksperimenter med rotter for at finde ud af, hvordan en øget muskelmasse påvirker rottens hjerne. På det årlige møde Society for Neuroscience præsenterede forskere derfor et eksperiment med grupper af rotter, hvoraf den ene gruppe fik påført ekstra vægt på halen, hvorefter de skulle klatre op og ned ad en stige fem gange om ugen, en anden gruppe rotter løb rundt i trædemøller, mens den sidste gruppe rotter ikke blev udsat for fysisk anstrengelse. Efter otte uger havde de løbende rotter langt højere niveauer af BDNF (Brain Derived Neutropic Factor) - en vækstfaktor, der menes at fremme dannelsen af nye celler - end de stillesiddende rotter. Det samme var tilfældet for rotterne, der havde vægte bundet til halerne. Og det viste sig, at de fysiske aktive rotter, lige meget om de slæbte vægte eller løb, klarede sig bedre i test af hukommelse og indlæring end de rotter, der ikke blev udfordret fysisk. Antager vi, at det samme gælder mennesker, så gør løb og styrketræning os altså i stand til bedre at huske og lære. Så alt i alt, skal vi bare i gang med at løbe og styrketræne en masse.