% Vores sommer udsalg er i fuld gang - Se de brandvarme besparelser! %

MD Clock Gone Bad vejledning

Herunder finder du en vejledning i brugen af vores Crossfit Timer MD Clock Gone Bad. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Generelt
Når timeren tændes første gang vil tidspunkt og dato blive vist. Disse kan justeres som beskrevet herunder.

Hvert program (dvs. optælling, nedtælling, Fight Gone Bad og Tabata), vil begynde med 10 sekunders nedtælling. Timeren vil give lyd under nedtællingen på sekunderne 3, 2, 1 og 0. Når programmet er slut, vil timeren giver lyd to gange, for at indikere afslutningen.

Brug af fjernbetjeningen
1. Indtilling af klokeslæt: Tryk på "TIME" for at vise timer og minutter. For at justere tiden, skal du trykke "SET", hvorefter cifrene på skærmen vil blinke og kan nu indstilles. Indtast tallene 1,5,3,0 for klokkeslættet 15:30. Tryk på tasten "1*" for at benytte 12-time formatet eller tryk på tasten "2*" for at benytte 24-time formatet.

2. Knap "A": Igangsætter Fight Gone Bad programmet. Efter de 10 sekunders nedtælling vil timeren give lyd en gang hvert minut, i fem minutter og derefter to gange for at starte et minuts pauserunde. Runden gentages to gange.

3. Knap "B": Igangsætter Tabata programmet. Efter de 10 sekunders nedtælling vil timeren give lyd når der startes og to gange, når der er pause.

4. Den røde knap: Timeren slukkes. Indstillingen af dato og klokkeslæt bevares, men skærmen vil ikke vise nogle numre. 

5. "Clear" knappen: Vil fjerne timerens nuværende program, så du kan igangsætte et nyt.

6. "Time" knappen: Viser klokkeslæt.

7. "V" knappen: Pauser timeren.

8. " ˄ " knappen: Startet et pauset program.

Optælning
1. Tryk på "Mode" knappen. Den sidst indstillede tid vil blive vist.

2. For at indstille en ny sluttid, tryk på "Set" knappen og indtast varigheden.

3. Tryk på "▲" knappen for at igangsætte programmet.

Dette giver mulighed for at fastsætte en maks tid for træningen, hvor timeren vil give lyd og stoppe. Timeren vil tælle ned fra 10 sekunder og starte programmet.

Nedtælling
1. Tryk på "Mode" knappen. Den sidst indstillede tid vil blive vist.

2. For at indstille en ny sluttid, tryk på "Set" knappen og indtast varigheden.

3. Tryk på "▼" knappen for at igangsætte programmet.