Skadebehandling

Det er afgørende for at mindske følgesmerter, forværrelse af skade samt for at mildne de fysiske symptomer, at du behandler din skade akut, og så snart du har mulighed..

Læs mere

Få den bedste skadebehandling og reducer smerter og hævelser

Det vil være uundgåeligt for mange, som laver fysiske aktiviteter udenfor, dyrker sport eller træner enten derhjemme eller i et fitnesscenter ikke at blive udsat for en skade.

Skader kan være sår og rifter, som opstår på huden, og det kan være overbelastningsskader, som opstår i muskler, bindevæv og sener.

Hos Apuls finder du redskaber samt få gode råd, som du kan få brug for, når du kommer til skade i forbindelse med sport eller træning:

 • Is
 • Kompression
 • Støtte bandager
 • Beskyttelse mod forværring med ro og hvile
 • Elevation
 • Massage
 • Mobilisering og genoptræning

De mest effektfulde skadebehandlinger sker ved at bruge kvalitetshjælpemidler samt ved at sætte ind med smertelindrende tiltag.

Herunder kan du læse nærmere om betydningen af skadebehandling og få vejledning til at vælge de redskaber og skabe de rammer, som kan få dig tilbage i træningslokalet.

Hvordan foregår skadesbehandling?

Uanset hvilken skade du er blevet udsat for, skal du sætte i gang med den skadebehandling, som kan hjælpe dig hurtigst og mest skånsomt tilbage til topform igen.

Skadebehandling foregår individuelt. Det er typen af din skade samt omfanget af den (med hensyn til symptomer), som afgør, hvordan du behandler den bedst muligt.

Det er til enhver tid vigtigt, at du selv afgør, hvorvidt din skade kræver professionel hjælp fra skadestue eller læge.

I forbindelse med træning kan en masse mindre alvorlige skader opstå. Det kan være et vrid i knæet, en overtrukket muskel, en hudafskrabning eller en forstuvning. I disse situationer har det afgørende indflydelse på din recovery proces, at du sætter i gang med din skadebehandling, så snart du mærker, at skaden er opstået.

Skader kan både være synlige på huden, og de kan være opstået i kroppens muskler, sener og væv.

Afhængig af typen af din skade skal du behandle den med forskellige hjælpemidler og redskaber. I forhold til omfanget af smerter og fysiske symptomer kan der ligeledes være forskel på, om skadebehandlingen også kræver ro og hvile.

Du skal kombinere hjælpemidler med de rette smertelindrende tiltag, hvis du har en skade på muskler, væv eller sene.

Betydningen af at skadebehandle i tide

En skade på en muskel, bindevæv eller sener vil influere på din dagligdag. Du vil blive hæmmet i din fysiske bevægelighed, og du vil blive generet af smerter og lokale gener omkring skadesområdet.

Des hurtigere du sætter ind med at behandle din skade, des kortere behandlingsforløb kan du opnå, og des hurtigere kan du få din fulde bevægelig og fysiske trivsel igen.

Den rettidige og optimale skadebehandling har indflydelse på både kort og langt sigt.

Når du sætter i gang med at behandle din skade, så snart du mærker smerter eller opdager hævelse og ømhed, kan du reducere følgesymptomer.

Den bedste skadebehandling sikrer dig mod forværring af skade, og det gør det muligt for dig at komme hurtigere tilbage i træningscenteret igen.

En hurtig og skånsom behandling der tager afsæt i din skade kan betyde, at du undgår kroniske gener omkring skadesområdet. Hvis du overhører og ignorerer de symptomer, som din krop giver dig i forbindelse med en seneskedehindebetændelse eller muskeloverstrækning, kan betyde varige og tilbagevende smerter.

Du skal behandle i tide og helst på dagen, som du opdager symptomerne.

Sådan laver du akut skadebehandling

En akut skade kræver behandling, der sker indenfor 1-2 døgn efter, at skaden er opstået. Det kan være forstuvning, muskeloverstrækning, seneskedehindebetændelse, vrid og lignende skadestyper. De første dage efter skaden er opstået klassificeres som den akutte fase. Det er i disse dage, at dine symptomer vil være værst. Og det er her, din behandling har størst betydning for dit videre forhandlingsforløb.

Din akutte skadebehandling skal forgå således:

 1. Stop den aktivitet som har udløst skaden
 2. Iværksæt behandlingstiltag for at reducere smerter og hævelse
 3. Giv musklerne, bindevævet eller senerne ro og hvile så de kan genopbygges
 4. Anvend støttebandager til stabilitet i genoptræningsperioden

Det vil være individuelt, hvad dit behandlingsomfang kræver i forhold til typen af din skade.

Punkterne i listen er vejledende.

Først og fremmest er det vigtigt, at du stopper den igangværende aktivitet, som har udløst skaden. Og det er vigtigt, at du i den efterfølgende periode er opmærksom på bevægelser, som forværrer smerter i skadesområdet. Dem skal du undgå og skåne dig selv fra.

Det vil være nødvendigt for mange at nedsætte den fysiske aktivitet i den periode, hvor kroppen genopbygger sin styrke og stabilitet. Længden af din recovery periode vil afhænge af omfanget af din skade.

Den bedste måde at give støtte, stabilitet, kompression og smertelindring på er ved at bruge en støttebandage til det område på kroppen, hvor skaden eller overbelastningsskaden befinder sig.

Du finder støttebandager og støttebind til både knæ, lænd, håndled og ryg. Disse kan bruges både i den akutte fase samt i forbindelse med et genoptræningsforløb. Du kan med fordel bære din støttebandage med skinner i løbet af din dagligdag.

Til behandling af overbelastningsskader på muskler, væv og sener samt til skånsom behandling af vrid, skal du bruge en støttebandage med skinner. Denne give dig maksimal støtte, så skaden får ro og skånes mod slag, vrid og uheldige bevægelser.

I den akutte fase samt i genoptræningsforløbet kan du med fordel anvende de støttebandager, som findes med neopren. Neoprenmaterialet vil give dig refleksionsvarme på skadesområdet, som har betydning for at stimulere helingsprocessen og lindre smerter.

Når du bruger et neopren hjælpemiddel på kroppen, anbefales det at anvende det i 3-4 timer á gangen, hvorefter din hud skal have luft.

Det vil være nødvendigt i mange tilfælde at lindre hævelse og smerter i den akutte fase med elevation. Elevation er et tiltag, du kan give din fod, ankel, knæ, arm eller håndled.

Behandling af skader med forskellige hjælpemidler

Det vil være nødvendigt at bruge hjælpemidler til at lave den bedste skadebehandling.

Hjælpemidler har forskellige anvendelsesformål og kan bruges i forskellige led i din skadebehandlingsproces.

Du kan finde følgende typer og produktudgaver på markedet for udstyr til behandling af skader til både privatpersoner og professionelle formål:

Støttebandager og støttebind 

Der findes mange moderne designs af støttebandager, som fungerer med velcrobånd. Med dem kan du selv tilpasse dit ønskede omfang af kompression.

Kompression er med til at øge blodgennemstrømningen i det område, som bandagen ligger på. Den øgede blodgennemstrømning hjælper med til, at musklerne og vævet hurtigere kan hele sig optimalt efter skaden.

Støttebandager er populære hjælpemidler blandt motionister og sportsudøvere. Bandagen kan fås med forskellige egenskaber alt efter, hvad du har behov for til din skadebehandling. De findes med følgende specifikationer:

 • Skinner
 • Neopren
 • Kompression.

Du kan få støttebandager- og bind til både behandlingsforløb og genoptræningsforløb samt til forebyggende formål.

Når du skal finde den rette bandage til dit behov, skal du foruden dens egenskaber være opmærksom på designet af bandagen. Du skal finde det hjælpemiddel, som passer til din krop, størrelse og køn.

Eftersom en skade kan hæmme din bevægelighed på daglig basis, vil det være nødvendigt for mange at bruge støtte til forskellige situationer. Med en moderne kvalitetsbandage, kan du uden problemer bære den under dit tøj og bære den på arbejde og i fritiden.

Når du er kommet dig ovenpå din skade, kan du vælge at bruge støttebind for at undgå tilbagefald med smerter.

Nedkøling med is

Dette element finder hos mange skaderamte fitnessudøvere sted som første led i behandlingsprocessen. Det vil have en gavnlig effekt at køle dit beskadiget led eller muskelområde ned med is. Nedkøling bruges primært til at lindre smerterne, som opstår lokalt i skadesområdet. Kulden fra isen kan gå ind og bedøvet vævet i mild grad.

Det er en sikkerhedsmæssig fordel at bruge kemiske isposer til dette formål, så du sikrer dig den rette afkølede temperatur.

Ro og hvile med elevation

Elevation har til formål at mindske hævelsen i det område og led, som er beskadiget. Elevation foregår ved, at du eleverer din beskadiget led over hjertehøjde. Det kan foregå med skader på fødder, ankler, knæ samt arme og håndled.

Elevation har den bedste virkning og effekt, når den kombineres med nedkøling og kompression. Derfor kan du med fordel bære et støttebind på det beskadiget led og have en ispose placeret over det, mens du eleverer området.

Værd at vide om den bedste behandling af din skade

Skadebehandling foregå i forskellige trin og led. Der er den akutte fase, derefter følger recovery processen, hvor skadesområdet får ro og hvile. Endelig er der et genoptræningsforløb, som vil finde sted i forskelligt tempo. Hos langt de fleste milde sportsskader vil den afsluttende del med genoptræning foregå ved, at du anvender et støttebind til træning, så området får tilpas støtte, mens det genopbygger sin normale styrke.

Lige så vigtigt det er at skåne din skade mod smerteforværring med diverse hjælpemidler, ligeså vigtigt er det at sætte i gang med mobilisering, så snart du kan. Mobilisering skal finde sted indenfor smertegrænsen.

Mobilisering har til formål, at det beskadiget området begynder at genopbygge sin vante styrke hurtigst muligt.

Effekten af bevægeøvelser, mobilisering og massage

Når du begynder at mærke bedring i dit skadeområde, skal du sætte i gang med lette øvelser til mobilering af området. Det kan lette på din hævelse i området, at du laver tilpassede bevægeøvelser. Dette kan lette dine smerter, samtidig med at mobiliseringen vil sætte skub i helingsprocessen.

Har du været igennem en længerevarende periode med skadebehandling, vil mobilitetsøvelserne være med til at minimere risikoen for, at du i fremtiden hæmmes på din bevægelighed i skadesområdet.

Massage er et vigtigt redskab, som du kan bruge i hele dit behandlingsforløb. Massagen er med til at stimulere både blodgennemstrømningen samt bevægeligheden i skadesområdet. Disse elementer har betydning for at få et hurtigere skadebehandlingsforløb samtidig med, at du opnår større bevægelighed i området.

Der findes mange forskellige typer redskaber og massagecreme, som du med fordel kan bruge om aftenen. Massagen er dit supplerende hjælpemiddel fra start til slut i dit behandlingsforløb.

Alle og enhver kan komme ud for at få pådraget sig en skade. Og det skal være muligt for alle at tilrettelægge det individuelle forløb med skadebehandling, som kan lindre smerter og hævelser.

Hos Apuls finder du alle de anbefalede hjælpemidler, som er nødvendige for et effektivt og skånsomt behandlingsforløb.

Vi forhandler hjælpemidler og redskaber i mange forskellige design, produkttyper og udgaver, så det er muligt for enhver kunde at finde de bedste hjælpemidler.

Når du handler hos os, kan du være sikker på, at dine hjælpemidler er skabt med største kvalitet på området. Vi forhandler kvalitetsprodukter fra førende producenter på området for intelligent, funktionelt og moderne sportsudstyr.

Find dine rette hjælpemidler og udstyr til skadebehandling i dag og kom hurtigere og mere smertefrit igennem dit skadesforløb.

Hvordan skal jeg behandle en skade?

Akut skade. Behandel den med det samme!

Ved en akut skade er de første timer ofte afgørende for resten af skadeforløbet. Behandling af sportsskader skal ske hurtigst muligt, når skaden er sket. Ofte kan en sådan skadebehandling kræve specielle produkter som f.eks. is eller kølende bandage. Det er derfor også meget vigtigt, at skaden behandles korrekt og med det korrekte udstyr af god kvalitet.

Hos Apuls tilbyder vi alt indenfor skadebehandling. Uanset hvilken skadebehandling din skade kræver, kan du hos Apuls få den optimale skadebehandling til alt fra akutte sportsskader til generelt ømme, overbelastede muskler. 

Mange akutte skader som f.eks. sportsskader, kræver en særlig skadebehandling. Ofte kaskadebehandling kræve specielle produkter som f.eks. is eller kølende bandage. Hos Apuls vægter vi den rette skadebehandling højt, derfor giver vi herunder teknikken til en effektiv og enkel skadebehandling.

P.R.I.C.E.M. skadebehandling:

P.R.I.C.E.M. en teknik til at lave en akut skadebehandling med 6 enkle trin.
P - Protection
R - Rest
I - Ice
C - Compression
E - Elevation
M - Mobilisation

Protection og Rest :

Som det første trin af en skadebehandling skal man sørge for at holde det skadede område fuldstændig stille.

På denne måde skånes det skadede sted for overbelastning og hviles samtidig.

Bandager kan ved denne del af en skadebehandling beskytte det skadede område.

Ice:

Hurtigst muligt efter skaden er sket anbefales nedkøling af det skadede område med en ispose.

Ved at nedkøle det skadede område formindskes den eventuelle blødning og hævelse.

På dette trin af en skadebehandling formindskes smerten, da isen bedøver den skadede region.

Compression:

Dette er en vigtig del af en skadesbehandling, da kompressionsbandager hjælper med at stabilisere skaden. Dermed formindskes faktorer, som kan presse skaden yderligere.

Elevation:

Ved elevation hæves det skadede område over hjertets højde.

Denne del af en skadebehandling er med med til at reducere hævelsen og blødningen i den skadede region.

Mobilisation:

Ved skadebehandling P.R.I.C.E.M.'s sidste trin, anbefales let mobilisering af det skadede område. Dette skal gerne ske relativt kort tid efter skaden er sket. På den måde transporterer hjertets venepumpe hævelse væk fra skaden. Dette kan være en smertefuld men vigtig del af en skadebehandling.

Under kategorien skadebehandling finder du bl.a.:

- Kølende bandage 

- Engangs isposer til akut skadebehandling

- Varmebalsam i flere styrker til længerevarende skadebehandling

- Genanvendelige varmepuder

Hos Apuls ligger vi en stor dyd i at levere produkter til skadebehandling, derfor leveres alt med gratis fragt.

Er du i tvivl om noget med skadebehandling, er du altid velkommen til at kontakte os hos Apuls.